ดิจิตอล คอร์เปอร์เรต ซิสเต็มส จังร้อยเอ็ด บริการขาย ซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบ solar cell ทุกขนิดบริการจัดส่งทั่วประเทศบริการจัดส่งถึงที่ ทั้งขนส่งเอกชนทั่วไปและ จัดส่งทางรถทัวร์ 
สินค้ามาหลากหลาย item และสินค้ามีคุณภาพ มีประกัน และให้คำแนะนำปรึกษาตลอดการใช้งาน