Software NS Cooperative

Product Description


คุณสมบัติโดยทั่วไปของโปรแกรม

   ระบบมีคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปของโปรแกรมบริหารจัดการงานขายและสหกรณ์ร้านค้า เช่น การลงข้อมูลสินค้า การรับสินค้าเข้าคลัง การขายสินค้า การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ สร้างบาร์โค้ดเองได้ สรุปการขายแต่ละวัน เงินสด ลูกหนี้ สรุปกำไรขาดทุน สินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดี ยอดซื้อสะสม คำนวณเงินปันผลสมาชิก เป็นต้น และยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้
   ส่วนภาษาและการใช้งาน
   คุณสมบัติงานปันผล
   ส่วนจัดการบัญชีค่าใช้จ่าย
   คุณสมบัติงานขาย
   ส่วนงานจัดการสต็อค
   ส่วนรายงาน
   อุปกรณ์ที่รองรับ
   การเชื่อมต่อ
   การบริการและรับประกัน

   หน้าจอการใช้งาน สวยงาม ทันสมัย

   มีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัด และสามารถจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้แต่ละประเภทได้

   มีระบบการค้นหาข้อมูลที่สะดวกและง่ายดายเช่น การค้นตามรหัส ค้นตามชื่อรายการ ค้นตามช่วงวันที่ ฯลฯ เป็นต้น

   รองรับการทำงานเป็นกะหรือผู้ใช้หลายคนได้ พิมพ์ใบสรุปกะได้

   ระบบ ไม่จำกัดรายการสินค้าและจำนวนสมาชิก

   มีระบบสร้างบาร์โค้ดสินค้าได้เองเพื่อพิมพ์ติดที่สินค้าหรือติดเป็นป้ายราคาสินค้า รองรับกระดาษสติ๊กเกอร์สำเร็จรูป A4, A5, A7, A9, A10

   รองรับการใส่โลโก้หัวบิลได้ size 76x76 pixels

   มีระบบตั้งค่ากระดาษใบเสร็จให้รองรับได้ทั้งขนาด A4, ครึ่ง A4 และขนาดใบเสร็จอย่างย่อ 58mm, 80mm

   มีระบบสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้ภายหลัง

   มีระบบบำรุงและรักษาฐานข้อมูล

   สามารถใช้ได้กับ Windows XP,Windows 7, Windows 8, Windows 10

   เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เองอย่างง่ายๆ พร้อมคู่มือการติดตั้ง

   มีระบบกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการปันผลแต่ละปีได้

   มีระบบรองรับการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ ค่าน้ำมัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับใช้จ่ายในการบริหารงานสหกรณ์

   มีระบบกำหนดราคาขายแต่ละระดับลูกค้าได้ (เวลาขายจะขึ้นราคาสำหรับลูกค้าแต่ละรายอัตโนมัติ เหมาะกับร้านค้าส่ง)

   มีระบบจัดการข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละวัน

   มีระบบพักบิลการขาย (เช่นลูกค้าหยิบของมาวางไว้แต่เดินกลับไปเลือกของเพิ่ม เราสามารถพักบิลไว้และขายให้ลูกค้าคนต่อไปได้เลย)

   มีระบบรองรับการขายสินค้าที่มี Serial Number ได้ (เหมาะกับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น)

   รองรับการใส่ข้อความท้ายบิลในหน้าใบเสร็จได้

   รอบรับการขายสินค้าแบบแถมฟรีได้

   รองรับการขายแบบเงินสด ลูกหนี้ เงินโอน เช็คธนาคาร

   รองรับการยกเลิกการขายในขณะขายหรือออกบิลขายไปแล้ว

   รองรับการเปลี่ยนประเภทการชำระเงินในภายหลัง

   รองรับการชำระหนี้ของลูกหนี้แบบผ่อนชำระเป็นครั้งๆ เป็นงวดๆ หรือ ชำระทั้งหมดครั้งเดียว

   รองรับการออกบิลภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ไม่ออกก็ได้

   รองรับการพิมพ์สำเนาใบเสร็จหรือสำเนาเอกสารต่างๆ ในภายหลัง

   มีระบบจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่าย

   มีระบบจัดการข้อมูลการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง

   รองรับการยกเลิกการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง

   รายงานยอดซื้อสะสมของสมาชิก ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา

   รายงานสรุปยอดเงินปันผลสมาชิกอัตโนมัติ

   รายงานลูกหนี้ค้างชำระ

   รายงานสินค้าคงเหลือ สินค้าที่ถึงจุดเตือนต้องสั่งซื้อเพิ่ม

   รายงานการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้าคลัง ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา

   รายงานสรุปการขายสินค้า ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา

   รายงานสรุปยอดขายสินค้า สินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดีหรือขายไม่ออกเลย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา

   รายงานการขายเรียกดูตาม Serial Number หรือข้อมูลลูกค้าที่ซื้อได้

   รายงานการชำระหนี้ ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา

   รายงานการยกเลิกบิลการขาย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา

   รายงานสรุปยอดภาษีซื้อ/ภาษีขาย ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ปี หรือตามช่วงเวลา

   รายงานสรุปกำไรขาดทุนเบื้องต้น ที่สามารถคำนวณจากราคาทุนแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว (Moving Average Method) เพื่อให้รายงานผลกำไร ขาดทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

   รายงานสถิติและกราฟยอดขายสินค้าและสถิติส่วนลดให้ลูกค้า

   รายงานทั้งหมดในโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่สามารถเรียกดูได้ดังนี้ เรียกดูทั้งหมด เรียกดูบางรายการ ดูตามประเภท ดูตามลูกค้า ดูตามช่วงวันที่ เป็นต้น

   รองรับการ Export ข้อมูลและรายงานออกเป็น Excel

   รองรับเครื่องพิมพ์ A4 ทุกรุ่น

   รองรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อได้

   รองรับเครื่องยิงบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ จอแสดงราคาสินค้า

   รองรับการทำงานทั้งแบบ Stand Alone (ใช้เครื่องเดียว) และ Network (ใช้แบบเครือข่ายหลายเครื่อง (ระบบ LAN))

   มบริการหลังการขายฟรีตลอดอายุการใช้งาน ผ่านทางช่องทาง โทรศัพท์ อีเมล์ Facbook และเรายังบริการแก้ไขปัญหาผ่าน Internet Remote Desktop ผ่านโปรแกรม TeamViewer

   มีคู่มือการใช้งานและวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม

    • NS Cooperative Manage
     • "ให้ NS Cooperative ช่วยจัดการให้คุณ"
     บริหารจัดการ สต็อกสินค้า ข้อมูลสมาชิก ยอดซื้อสะสม ยอดหุ้น ยอดเฉลี่ยคืน เงินปันผล
     ซื้อเงินสด เงินเชื่อ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ
     โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาและปวดหัวอีกต่อไป เพียงใช้โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า NS Cooperative
     ดาวน์โหลดทดลองใช้งาน คลิก
      •  
       • "รองรับทุกๆงานสหกรณ์ที่มีอยู่ในตอนนี้"
       โปรแกรมได้ออกแบบมาเพื่องานสหกรณ์ทุกรูปแบบ
       ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสวัสดิการ สหกรณ์ร้านค้าชุมชม
       สหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้าน สหกรณ์โรงเรียน ฯลฯ
    • คุณสามารถดูยอดซื้อสะสม ดูยอดสินค้าคงเหลือ คำนวณเงินปันผล
     ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 นาที โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวเท่านั้น!

   เมื่อสั่งซื้อคุณจะได้รับอีเมลยืนยัน เมื่อส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้วคุณจะได้รับอีเมลข้อมูลการติดตามสำหรับการจัดส่งของคำสั่งซื้อทางอีเมล คุณสามารถเลือกวิธีการจัดส่งที่คุณต้องการได้จากหน้าข้อมูลใบสั่งซื้อในระหว่างขั้นตอนการเช็คเอาท์
   ระยะเวลารวมที่ใช้ในการรับคำสั่งซื้อของคุณแสดงไว้ด้านล่าง:

   ระยะเวลาจัดส่งทั้งหมดคำนวณจากเวลาที่สั่งซื้อของคุณจะถูกวางไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จัดส่งถึงคุณ เวลาในการจัดส่งทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นเวลาในการประมวลผลและเวลาจัดส่ง
   เวลาในการประมวลผล: เวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมรายการของคุณให้จัดส่งจากคลังสินค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมรายการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง
   เวลาในการจัดส่ง: เวลาสำหรับสินค้าของคุณที่จะเริ่มต้นจากคลังสินค้าของเราไปยังปลายทางของคุณ
   การจัดส่งจากคลังสินค้าท้องถิ่นของคุณจะเร็วขึ้นอย่างมาก อาจมีการเรียกเก็บเงินบางส่วน
   นอกจากนี้เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่และที่มาของชุดของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เราจะแก้ไขปัญหาของคุณโดยเร็วที่สุด เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง