Pump Handuro ปั๊มน้ำบาดาล ซับเมิสดีซี DC บรัสเลส 750w ลงบ่อ 4 นิ้ว ท่อน้ำออก 1.5 นิ้ว 2 นิ้ว

Product Description

เฉพาะปั๊มน้ำ ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ Handuro ปั๊มน้ำบาดาล ซับเมิสดีซี DC บรัสเลส DC 600W ลงบ่อ 3 นิ้ว รูน้ำออก 1.25 นิ้ว ปั๊มน้ำซับเมิสดีซี บรัสเลส DC 600W 48V พร้อมกล่องควบคุม DC BRUSHLESS MOTOR - สำหรับบ่อบาดาล 3 นิ้วขึ้นไป - รูน้ำออก 1.25 นิ้ว - ดูดลึก 42 เมตร - ปริมาณน้ำสูงสุด 5500 ลิตร/ชม. ( ปริมาณน้ำแปรผันตามความลึกในการหย่อนปั๊ม ) - มาพร้อมกล่องคอนโทรล - ใช้แผง 300W - 440W จำนวน 2 แผง ต่อวงจรแบบอนุกรม - ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ DC 750W ลงบ่อ 3 นิ้ว รูน้ำออก 1.5 นิ้ว ปั๊มน้ำซับเมิสดีซี บรัสเลส DC 750W 72V พร้อมกล่องควบคุม DC BRUSHLESS MOTOR - สำหรับบ่อบาดาล 3 นิ้วขึ้นไป - รูน้ำออก 1.5 นิ้ว - ดูดลึก 60 เมตร - ปริมาณน้ำสูงสุด 6000 ลิตร/ชม. ( ปริมาณน้ำแปรผันตามความลึกในการหย่อนปั๊ม ) - มาพร้อมกล่องคอนโทรล - ใช้แผง 250W - 440W จำนวน 3 แผง ต่อวงจรแบบอนุกรม - ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ DC 750W ลงบ่อ 4 นิ้ว น้ำออก 1.5 นิ้ว ปั๊มน้ำซับเมิสดีซี บรัสเลส DC 750W 72V พร้อมกล่องควบคุม DC BRUSHLESS MOTOR - สำหรับบ่อบาดาล 4 นิ้วขึ้นไป - รูน้ำออก 1.5 นิ้ว - ดูดลึก 56 เมตร - ปริมาณน้ำสูงสุด 6000 ลิตร/ชม. ( ปริมาณน้ำแปรผันตามความลึกในการหย่อนปั๊ม ) - มาพร้อมกล่องคอนโทรล - ใช้แผง 250W - 440W จำนวน 3 แผง ต่อวงจรแบบอนุกรม - ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ DC 750W ลงบ่อ 4 นิ้ว น้ำออก 2 นิ้ว ปั๊มน้ำซับเมิสดีซี บรัสเลส DC 750W 96V พร้อมกล่องควบคุม DC BRUSHLESS MOTOR - สำหรับบ่อบาดาล 4 นิ้วขึ้นไป - รูน้ำออก 2 นิ้ว - ดูดลึก 45 เมตร - ปริมาณน้ำสูงสุด 13500 ลิตร/ชม. ( ปริมาณน้ำแปรผันตามความลึกในการหย่อนปั๊ม ) - มาพร้อมกล่องคอนโทรล - ใช้แผง 250W - 440W จำนวน 3 - 4 แผง ต่อวงจรแบบอนุกรม - ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ DC 1100W ลงบ่อ 4 นิ้ว น้ำออก 2 นิ้ว ปั๊มน้ำซับเมิสดีซี บรัสเลส DC 1100W 110V พร้อมกล่องควบคุม DC BRUSHLESS MOTOR - สำหรับบ่อบาดาล 4 นิ้วขึ้นไป - รูน้ำออก 2 นิ้ว - ดูดลึก 58 เมตร - ปริมาณน้ำสูงสุด 9000 ลิตร/ชม. ( ปริมาณน้ำแปรผันตามความลึกในการหย่อนปั๊ม ) - มาพร้อมกล่องคอนโทรล - ใช้แผง 250W - 440W จำนวน 4 - 6 แผง ต่อวงจรแบบอนุกรมและขนาน - ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ DC 1500W ลงบ่อ 4 นิ้ว น้ำออก 2 นิ้ว ปั๊มน้ำซับเมิสดีซี บรัสเลส DC 1500W 110V พร้อมกล่องควบคุม DC BRUSHLESS MOTOR - สำหรับบ่อบาดาล 4 นิ้วขึ้นไป - รูน้ำออก 2 นิ้ว - ดูดลึก 60 เมตร - ปริมาณน้ำสูงสุด 13000 ลิตร/ชม. ( ปริมาณน้ำแปรผันตามความลึกในการหย่อนปั๊ม ) - มาพร้อมกล่องคอนโทรล - ใช้แผง 250W - 440W จำนวน 4 - 8 แผง ต่อวงจรแบบอนุกรมและขนาน - ไม่รวมแผงโซล่าเซลล์ - รับประกันสินค้า 2 ปี สินค้าในกล่อง - ปั้มซับเมิส DC 750W 1 ตัว - กล่องควบคุมปั้ม 1 ตัว - อุปกรณ์ 1 ชุด

เมื่อสั่งซื้อคุณจะได้รับอีเมลยืนยัน เมื่อส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้วคุณจะได้รับอีเมลข้อมูลการติดตามสำหรับการจัดส่งของคำสั่งซื้อทางอีเมล คุณสามารถเลือกวิธีการจัดส่งที่คุณต้องการได้จากหน้าข้อมูลใบสั่งซื้อในระหว่างขั้นตอนการเช็คเอาท์
ระยะเวลารวมที่ใช้ในการรับคำสั่งซื้อของคุณแสดงไว้ด้านล่าง:

ระยะเวลาจัดส่งทั้งหมดคำนวณจากเวลาที่สั่งซื้อของคุณจะถูกวางไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จัดส่งถึงคุณ เวลาในการจัดส่งทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นเวลาในการประมวลผลและเวลาจัดส่ง
เวลาในการประมวลผล: เวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมรายการของคุณให้จัดส่งจากคลังสินค้าของเรา ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมรายการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง
เวลาในการจัดส่ง: เวลาสำหรับสินค้าของคุณที่จะเริ่มต้นจากคลังสินค้าของเราไปยังปลายทางของคุณ
การจัดส่งจากคลังสินค้าท้องถิ่นของคุณจะเร็วขึ้นอย่างมาก อาจมีการเรียกเก็บเงินบางส่วน
นอกจากนี้เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่และที่มาของชุดของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เราจะแก้ไขปัญหาของคุณโดยเร็วที่สุด เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง